Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURAŃSKI

Aktualność danych:

MURAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (170 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

275

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2651. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • małopolskie13 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie17 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie170 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).