Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURACKA

Aktualność danych:

MURACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (106 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

152

kobiety

Męska forma nazwiska to MURACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie106 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie2 kobiety

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).