Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURACKI

Aktualność danych:

MURACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (119 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2758. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie119 mężczyzn

  • podlaskie8 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).