Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURACZEWSKA

Aktualność danych:

MURACZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (21 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

94

kobiety

Męska forma nazwiska to MURACZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURACZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie20 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie21 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).