Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURAK

Aktualność danych:

MURAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (84 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

100

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie41 mężczyzn, 43 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).