Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURANKO

Aktualność danych:

MURANKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

45

kobiet

32

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.41.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURANKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).