Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURANOWSKA

Aktualność danych:

MURANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (24 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

67

kobiet

Męska forma nazwiska to MURANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie24 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).