Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURANOWSKI

Aktualność danych:

MURANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).