Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURASZEWSKI

Aktualność danych:

MURASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (22 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).