Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURASZOW

Aktualność danych:

MURASZOW – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (8 osób), mazowieckim (8 osób), zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

9

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.47.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURASZOW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie8 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).