Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURAWICKI

Aktualność danych:

MURAWICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURAWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURAWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).