Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURAWIECKA

Aktualność danych:

MURAWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

101

kobiet

Męska forma nazwiska to MURAWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURAWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie16 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).