Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURCZEK

Aktualność danych:

MURCZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (97 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

71

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie48 mężczyzn, 49 kobiet

  • podkarpackie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).