Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURCZKIEWICZ

Aktualność danych:

MURCZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 87 osób, z czego:

37

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.74.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURCZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie28 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).