Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURDZIA

Aktualność danych:

MURDZIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (168 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 287 osób, z czego:

134

kobiety

153

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2789. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURDZIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubelskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie7 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie93 mężczyzn, 75 kobiet

 • pomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • śląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).