Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURGRABIA

Aktualność danych:

MURGRABIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (324 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 373 osoby, z czego:

179

kobiet

194

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2744. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2732. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURGRABIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie167 mężczyzn, 157 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).