Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURJAS

Aktualność danych:

MURJAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (104 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

105

kobiet

93

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURJAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie51 mężczyzn, 53 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).