Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURKOWSKA

Aktualność danych:

MURKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to MURKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).