Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURKOWSKI

Aktualność danych:

MURKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (42 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie42 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).