Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURLIK

Aktualność danych:

MURLIK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (14 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

23

kobiety

22

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURLIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).