Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUROŃ

Aktualność danych:

MUROŃ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (70 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

45

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUROŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie36 mężczyzn, 34 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).