Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURPHY

Aktualność danych:

MURPHY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

150

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURPHY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn, 7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie12 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 13 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie2 mężczyzn, 8 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: