Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURRAY

Aktualność danych:

MURRAY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (12 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

81

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURRAY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie12 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).