Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURSZEWSKA

Aktualność danych:

MURSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

144

kobiety

Męska forma nazwiska to MURSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie67 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie17 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).