Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURSZEWSKI

Aktualność danych:

MURSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

127

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie59 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).