Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURYJAS

Aktualność danych:

MURYJAS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

41

kobiet

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURYJAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie14 mężczyzn, 21 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).