Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZA

Aktualność danych:

MURZA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (142 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 338 osób, z czego:

147

kobiet

191

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2735. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie78 mężczyzn, 64 kobiety

  • opolskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie29 mężczyzn, 22 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: