Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZAŃSKA

Aktualność danych:

MURZAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (70 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

112

kobiet

Męska forma nazwiska to MURZAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie70 kobiet

  • podkarpackie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).