Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZAŃSKI

Aktualność danych:

MURZAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (96 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

3

kobiety

112

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURZAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie94 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).