Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZEC

Aktualność danych:

MURZEC – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (23 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

19

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.73.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).