Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZYŃSKA

Aktualność danych:

MURZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to MURZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 kobiet

  • kujawsko-pomorskie20 kobiet

  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie24 kobiety

  • opolskie19 kobiet

  • pomorskie19 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).