Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZYŃSKI

Aktualność danych:

MURZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (23 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

2

kobiety

136

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MURZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie22 mężczyzn

  • opolskie17 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).