Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MURZYNOWSKA

Aktualność danych:

MURZYNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (84 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 277 osób, z czego:

277

kobiet

Męska forma nazwiska to MURZYNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2646. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MURZYNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie20 kobiet

 • łódzkie8 kobiet

 • małopolskie15 kobiet

 • mazowieckie84 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • świętokrzyskie30 kobiet

 • warmińsko-mazurskie24 kobiety

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: