Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUS

Aktualność danych:

MUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (105 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

109

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2837. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie48 mężczyzn, 57 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie14 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).