Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSCHIOL

Aktualność danych:

MUSCHIOL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

43

kobiety

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSCHIOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).