Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSHYNSKYI

Aktualność danych:

MUSHYNSKYI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.