Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIAŁCZYK

Aktualność danych:

MUSIAŁCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (23 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

71

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIAŁCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).