Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIAŁKIEWICZ

Aktualność danych:

MUSIAŁKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (87 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 267 osób, z czego:

136

kobiet

131

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2795. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIAŁKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie19 mężczyzn, 27 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie44 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).