Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIAŁKOWSKA

Aktualność danych:

MUSIAŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 87 osób, z czego:

87

kobiet

Męska forma nazwiska to MUSIAŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIAŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie12 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).