Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIAŁOWSKA

Aktualność danych:

MUSIAŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (260 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 824 osoby, z czego:

824

kobiety

Męska forma nazwiska to MUSIAŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2142. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIAŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie81 kobiet

 • kujawsko-pomorskie74 kobiety

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie68 kobiet

 • łódzkie38 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie65 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie260 kobiet

 • zachodniopomorskie75 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).