Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIALAK

Aktualność danych:

MUSIALAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

53

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIALAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie44 mężczyzn, 44 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).