Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIALSKA

Aktualność danych:

MUSIALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (130 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 598 osób, z czego:

598

kobiet

Męska forma nazwiska to MUSIALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2325. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie43 kobiety

 • łódzkie112 kobiet

 • małopolskie30 kobiet

 • mazowieckie14 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie130 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • wielkopolskie104 kobiety

 • zachodniopomorskie39 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).