Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIEJ

Aktualność danych:

MUSIEJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (88 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

93

kobiety

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie46 mężczyzn, 42 kobiety

  • mazowieckie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).