Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIEJUK

Aktualność danych:

MUSIEJUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (127 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 205 osób, z czego:

103

kobiety

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2824. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIEJUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie72 mężczyzn, 55 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).