Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIEL

Aktualność danych:

MUSIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (53 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

66

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie24 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).