Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIELA

Aktualność danych:

MUSIELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

69

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie18 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).