Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIELAK

Aktualność danych:

MUSIELAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (1711 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 3129 osób, z czego:

1578

kobiet

1551

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1442. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1453. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIELAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie131 mężczyzn, 131 kobiet

 • kujawsko-pomorskie39 mężczyzn, 35 kobiet

 • lubelskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubuskie77 mężczyzn, 66 kobiet

 • łódzkie33 mężczyzn, 54 kobiety

 • małopolskie58 mężczyzn, 55 kobiet

 • mazowieckie42 mężczyzn, 40 kobiet

 • opolskie14 mężczyzn, 13 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie60 mężczyzn, 57 kobiet

 • śląskie57 mężczyzn, 54 kobiety

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie858 mężczyzn, 853 kobiety

 • zachodniopomorskie30 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: