Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIELEWICZ

Aktualność danych:

MUSIELEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (77 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

106

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIELEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie40 mężczyzn, 37 kobiet

  • pomorskie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).