Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIELSKI

Aktualność danych:

MUSIELSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 234 osoby, z czego:

234

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUSIELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2707. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie63 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie34 mężczyzn

  • lubuskie14 mężczyzn

  • łódzkie16 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie79 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).