Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSIEWICZ

Aktualność danych:

MUSIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (25 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

53

kobiety

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).